Ogrody dachowe i ścienne: Trendy i korzyści z wykorzystania przestrzeni wertykalnych

Coraz więcej osób zwraca uwagę na ekologiczne rozwiązania, związane z poprawą jakości życia, zwiększeniem zielonych przestrzeni i redukcją emisji zanieczyszczeń. Jednym z takich trendów są ogrody dachowe i ścienne, które pozwalają na wykorzystanie przestrzeni wertykalnych w sposób ekologiczny i przyjazny dla zdrowia. W niniejszym artykule omówimy trendy, korzyści i przykłady stosowania ogrodów dachowych i ścianych.

1. TRENDS

Głównym trendem dotyczącym ogrodów dachowych i ścianowych jest zwiększanie zielonej przestrzeni w miastach i na terenach zurbanizowanych. Ogród dachowy lub ścianka z roślinami to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć swoje miejsce zieleni, ale nie mają dużej powierzchni podwórza czy dostępu do ogrodu działkowego. W takim przypadku, każdy dostępny metr kwadratowy przestrzeni, można wykorzystać ekologicznie, poprawić jakość powietrza w mieście, zapewnić cień w upalne dni i stworzyć przyjazny dla zdrowia mikroklimat.

Kolejnym trendem jest wykorzystanie technologii “smart” do automatyzacji systemów nawadniania, oświetlenia i kontroli środowiska. Dzięki temu, zadania takie jak kontrola wilgotności czy temperatura są wykonywane automatycznie, bez konieczności ciągłego monitorowania. To rozwiązanie przydatne szczególnie w przypadku dużych ogrodów dachowych lub kompleksowych systemów opieki nad roślinami na ściankach.

2. PRZYKŁADY KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA OGRODÓW DACHOWYCH I ŚCIENNYCH

– Poprawa jakości powietrza – rośliny absorbują dwutlenek węgla i emitują tlen, co wpływa na jakość powietrza, co szczególnie istotne na terenach miejskich.
– Redukcja efektów miejskiej wyspy ciepła – ogrody dachowe i ścienne, zapewniają naturalny cień, który chroni przed wysokimi temperaturami i w ten sposób przeciwdziała tworzeniu się efektu miejskiej wyspy ciepła.
– Poprawa izolacji termicznej – warstwa ziemi, na którą umieszcza się rośliny, zapewnia lepszą izolację termiczną niż konwencjonalne materiały izolacyjne.
– Akumulacja wody deszczowej – rośliny na ogrodach dachowych i ściankach mogą pomóc w akumulacji wody deszczowej, co z kolei pomaga w przeciwdziałaniu powodziom.
– Poprawa zdrowia i dobrego samopoczucia – ogrody dachowe i ścianne to nie tylko element dekoracyjny, ale również wpływa na poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi poprzez zwiększenie zieleni w mieście, kreatywną pracę w ogrodzie oraz relaks wśród zieleni.

3. OGRODY DACHOWE I ŚCIENNE W RELACJI DO UŻYTKOWANIA

Ogrody dachowe i ścienne wymagają odpowiedniego przygotowania i utrzymania. Pierwszym krokiem jest odpowiednie zabezpieczenie dachu lub ściany przed przeciekaniem. Następnie konieczne jest wykonanie warstwy drenażowej, która zapobiegnie nadmiernemu zaleganiu wody w podłożu. Kolejną warstwą powinna być separacja, aby rośliny nie przemieszczały się wraz z podłożem. Następnie należy zastosować odpowiednie podłoże oraz nawóz. Ostatnim etapem jest dobór odpowiednich roślin i ich pielęgnacja. Zasadniczo, ogrody dachowe i ścienne wymagają mniejszej ilości wody oraz opieki w porównaniu do ogrodów typu działkowego.

4. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W POLSCE I NA ŚWIECIE

Ogrody dachowe i ścienne zyskują coraz większą popularność na całym świecie, zarówno w dużych miastach jak i na terenach wiejskich. W Polsce wiele hal przemysłowych lub centrów handlowych posiada swoje ogrody dachowe. W Warszawie jeden z duzych hoteli ma na dachu, ogród specjalnie dla pszczół, który pomaga w zachowaniu bioróżnorodności kwiatów we wszystkich dzielnicach jak i na terenach wiejskich kraju. Na świecie, przykładami potrafią być nie tylko hotele i centra handlowe, ale również prywatne domy, domy opieki i całe kompleksy mieszkaniowe.

5. PODSUMOWANIE

Ogrody dachowe i ścienne to wspaniały sposób na ekologiczne wykorzystanie przestrzeni wertykalnej. Tworzą one zielone oazy w środowisku miejskim, pozytywnie wpływają na jakość powietrza, redukują efekt miejskiej wyspy ciepła oraz poprawiają izolację termiczną. Ich walorami są również akumulacja wody deszczowej i poprawa zdrowia i samopoczucia ludzi. Ogród dachowy lub ściana z roślinami to ogromne wyzwanie w przypadku planowanej budowy obszarów zielonych. Warto jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i pielęgnacji, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*