Czym różni się zgłoszenie od pozwolenia na budowę?

Budowa wymarzonego domu wiąże się z szeregiem formalności, których trzeba dopełnić, zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac. Nowe prawo budowlane nieustannie stara się usprawniać i zarazem skracać całokształt procesu budowlanego. Miedzy innymi znosi obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla pewnej kategorii obiektów. Przekonajmy się jakie sytuacje będą wymagały zgłoszenia, a jakie pozwolenia na budowę. Warto dodać, że sprawę można załatwić na trzy sposoby: składając osobistą wizytę w urzędzie, drogą listowną, bądź pożądaną w dzisiejszych czasach – elektroniczną.

Podstawowa różnica

Kwestią kluczową jest tzw. obszar oddziaływania. Sprawdza się wówczas, czy wielkość budynku oraz jego usytuowanie nie wpłyną niekorzystanie na sąsiadujące parcele np. poprzez zacienienie. Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, wówczas nakładany jest obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Różnica polega również na czasie trwania samej procedury. W przypadku zgłoszenia – to maksymalnie 30 dni, w przypadku pozwolenia – maksymalnie 65 dni.

Zgłoszenie budowy

W przypadku zgłoszenia niezbędne jest określenie kwestii związanych z rodzajem, zakresem, miejscem i sposobem wykonywania robót budowlanych, a także terminem ich rozpoczęcia. Dokumenty, w które powinieneś się zaopatrzyć to głównie:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością pod cele budowlane,

I w zależności od potrzeb:

 • szkice i rysunki,
 • pozwolenia, udogodnienia i opinie,
 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu działki, a także projektu architektoniczo-budowlanego,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Należy być świadomym tego, że Urząd nie ma obowiązku wysyłania do nas pisemnej zgody. W związku z tym kiedy nasze zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi, po upływie 30 dni następuje tzw. milcząca zgoda. Urząd ma prawo sprzeciwić się naszemu wnioskowaniu. Następuje to w momencie:

 • gdy zamiast zgłoszenia wymagane jest pozwolenie na budowę,
 • gdy nasz wniosek wymaga uzupełnień,
 • gdy plan budowy nie pokrywa się z m.in. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 •  gdy budowa rozpoczęła się przed wydaną decyzją.

Ważność wydanej decyzji jest bezterminowa. Zgłoszenie charakteryzuje się także brakiem formalności. Jedynie niektóre inwestycje wymagają zgłoszenia do nadzoru budowlanego (m.in. budowa lub przebudowa domów jednorodzinnych). Samo zakończenie budowy również charakteryzuje się brakiem formalności, poza kilkoma wyjątkami.

Pozwolenie na budowę

Ubieganie się o pozwolenie na budowę, na ogół wygląda podobnie jak w przypadku zgłoszenia. Komplet dokumentów, który winniśmy dołączyć jest identyczny, a uzyskanie zgody po maksymalnie 65 dniach weryfikacji oznacza przepustkę do rozpoczęcia prac budowlanych. Zanim jednak do nich przystąpimy, musimy ponadto zgłosić budowę w odpowiednim ze względu na lokalizację – Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Podobnie jak w przypadku zgłoszenia – jeśli rozpoczęcie budowy nie nastąpi do 3 lat, Inspektor ma prawo utracić pozyskaną zgodę, co wiąże się z ponownym wnioskowaniem z naszej strony.
Jakie obiekty zatem zwolnione są z uzyskania pozwolenia na budowę? Są to:

 • domy jednorodzinne,
 • budynki gospodarcze,
 • obiekty rekreacyjne.

Wszystkie powyższe obiekty muszą mieć nie więcej niż 35m2. W momencie uzyskania zgody na budowę (najczęściej drogą pocztową), udajemy się do Urzędu po odbiór ostemplowanego projektu i dziennika budowy.

Podsumowując, zgłoszenie na budowę jest procesem o wiele mniej skomplikowanym niż pozwolenie. Trzeba jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach, jak np.: budowa domu jednorodzinnego, zgłoszenie niewiele różni się od pozwolenia. Zgłoszeniu podlegają także pozostałe prace jak np.: docieplanie budynków o wysokości od 12m do 25m, budowa szczelnego szamba o powierzchni 10m3, basenów i oczek wodnych o powierzchni nie przekraczającej 50m2, budowa ogrodzeń wyższych niż 2,2m, budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50m2 itd.
Najlepszym wyjściem przed przystąpieniem do złożenia odpowiedniego wniosku i wyjaśnieniem nurtujących nas kwestii, będzie zapoznanie się z ustawą o prawie budowlanym. W ostatnim czasie pojawiła się nowelizacja tej ustawy, która umożliwia większą ilość zwolnień, w kontekście pozwolenia na budowę.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*